VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 121062
Status: Ukjent årsak - avsluttet
Dato/tid: 24.01.20 14.37
Tema: Drikkevann
Problem: Kvalitet partikler
Observasjonssted
Adresse: NORDREVOLL   13  
Koordinater: 299446   6692437
Kommunens kommentarer
DatoTekst
24.01.20 15.34Ta oå spyl godt ut fra kaldt vannskraner mellom ca. 30 til 60 minutter, vist det da ikke bedrer seg ta kontakt med Vaktsentralen på tlf. 55 56 78 15.
Kart