VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 121042
Status: Vårt ansvar - utbedret
Dato/tid: 24.01.20 07.52
Tema: Vei og parkering
Problem: Gatenavnskilt skadet / mangler
Observasjonssted
Adresse: Øvre Sædalsvegen   14   A
Koordinater: 300367,42   6695006,46
Kommunens kommentarer
DatoTekst
27.01.20 10.38Befaring 27.jan: skilt var allerede satt opp igjen ( skilttekst "10-20")
Kart