VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 118505
Status: Vårt ansvar - utbedret
Dato/tid: 08.11.19 21.11
Tema: Vinterdrift
Problem: Tom strøkasse
Observasjonssted
Adresse: Birkelandsbotn   4  
Koordinater: 300066,96   6691414,15
Kommunens kommentarer
Kart