VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 118498
Status: Vårt ansvar - utbedret
Dato/tid: 08.11.19 19.37
Tema: Vei og parkering
Problem: Hull i veg
Observasjonssted
Adresse: Nedre Ulsetskogen   3  
Koordinater: 297454   6708241
Kommunens kommentarer
Kart