VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 118494
Status: Vårt ansvar - utbedret
Dato/tid: 08.11.19 19.22
Tema: Vei og parkering
Problem: Behov for asfaltering
Observasjonssted
Adresse: Åstveitskogen   77  
Koordinater: 297591   6708468
Kommunens kommentarer
Kart