VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 117649
Status: Under behandling
Dato/tid: 10.10.19 12.32
Tema: Vei og parkering
Problem: Behov for asfaltering
Observasjonssted
Adresse: Lundagotnene   110  
Koordinater: 307127,97   6693759,57
Kommunens kommentarer
Kart