VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 116847
Status: Vårt ansvar - utbedret
Dato/tid: 12.09.19 00.26
Tema: Vei og parkering
Problem: Skadet/manglende trafikkskilt
Observasjonssted
Adresse: Daniel Hansens gate   11  
Koordinater: 297800,38   6700128,98
Kommunens kommentarer
Kart