VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 116839
Status: Under behandling
Dato/tid: 11.09.19 16:50
Tema: Vei og parkering
Problem: Elbil - Feil på ladestasjon
Observasjonssted
Adresse: Krohnengsgaten   47  
Koordinater: 297815,86   6701796,51
Kommunens kommentarer
DatoTekst
11.09.19 16:56Meldt saken videre til ansvarlig for billadere.
Kart