VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 116817
Status: Ikke kommunens ansvar
Dato/tid: 10.09.19 22.55
Tema: Vei og parkering
Problem: Behov for feiing av vei/fortau
Observasjonssted
Adresse: Vaskerelven   33  
Koordinater: 297364,3   6700576,39
Kommunens kommentarer
DatoTekst
10.09.19 23.03Meldt videre til Statens vegvesen
Kart