VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 115988
Status: Ukjent årsak - avsluttet
Dato/tid: 14.08.19 09.40
Tema: Vei og parkering
Problem: Beskjæring av vegetasjon/kantklipping
Observasjonssted
Adresse: Kolstien   65  
Koordinater: 299877,84   6696655,31
Kommunens kommentarer
Kart