VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 115393
Status: Vårt ansvar - utbedret
Dato/tid: 21.07.19 21.50
Tema: Drikkevann
Problem: Hydrant lekker
Observasjonssted
Adresse: Olsvikåsen   40   A
Koordinater: 291647,65   6699771,46
Kommunens kommentarer
Kart