VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 115254
Status: Ikke prioritert
Dato/tid: 12.07.19 10:15
Tema: Miljø Forsøpling
Problem: annet
Observasjonssted
Adresse: Heggebakken   1  
Koordinater: 297880   6700799
Kommunens kommentarer
DatoTekst
18.07.19 12:50Vi anser denne saken som for liten til å prioritere. Bymiljøetaten kan vurdere om det er behov for flere offentlige avfallsbeholdere i området.
12.07.19 10:32Meldt videre til etat for helsetjenester.
Kart