VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 115253
Status: Vårt ansvar - utbedret
Dato/tid: 12.07.19 08:13
Tema: Miljø Forsøpling
Problem: Langs vei, parker,byrom
Observasjonssted
Adresse: Ladegårdsgaten   15  
Koordinater: 297626   6701675
Kommunens kommentarer
DatoTekst
12.07.19 08:29Meldt saken videre til bymiljøetaten.
Kart