VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 115251
Status: Under behandling
Dato/tid: 11.07.19 18:18
Tema: Miljø Forsøpling
Problem: Langs vei, parker,byrom
Observasjonssted
Adresse: Lotheveien   16  
Koordinater: 297188   6699376
Kommunens kommentarer
DatoTekst
11.07.19 18:29Meldt videre til Etat for bygg og eiendom
Kart