VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 115250
Status: Ikke kommunens ansvar
Dato/tid: 11.07.19 17:12
Tema: Vei og parkering
Problem: Behov for feiing av vei/fortau
Observasjonssted
Adresse: Tjørnhaugen   1  
Koordinater: 295899,23   6694263,89
Kommunens kommentarer
DatoTekst
11.07.19 17:20Meldt til Statens veivesen
Kart