VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 115248
Status: Under behandling
Dato/tid: 11.07.19 14:25
Tema: Avløp
Problem: Vann i vei/terreng
Observasjonssted
Adresse: Friggs veg   10  
Koordinater: 298181,79   6691808,2
Kommunens kommentarer
Kart