VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 110361
Status: Vårt ansvar - utbedret
Dato/tid: 11.01.19 17:07
Tema: Vei og parkering
Problem: Gatenavnskilt skadet / mangler
Observasjonssted
Adresse: Landåssvingen   6  
Koordinater: 299768,18   6697578,48
Kommunens kommentarer
DatoTekst
11.01.19 17:14Meldt til trafikkvaktene m/kopi til soneleder i Veidriftseksjonen hos Bymiljøetaten
Kart