VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 110352
Status: Vårt ansvar - utbedret
Dato/tid: 11.01.19 13:20
Tema: Drikkevann
Problem: Hydrant lekker
Observasjonssted
Adresse: Brønndalen   74  
Koordinater: 291657,22   6699080,34
Kommunens kommentarer
Kart