VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 109513
Status: Vårt ansvar - utbedret
Dato/tid: 06.12.18 23:08
Tema: Vinterdrift
Problem: Behov for brøyting / strøing
Observasjonssted
Adresse: Nordre Vallavegen    
Koordinater: 300023   6689570
Kommunens kommentarer
DatoTekst
07.12.18 06:26Meldt til Bymiljøetaten.
Kart