VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 109512
Status: Ikke kommunens ansvar
Dato/tid: 06.12.18 22:33
Tema: Avløp
Problem: Kloakklukt
Observasjonssted
Adresse: Grøvlesvingen   57   D
Koordinater: 298473   6714441
Kommunens kommentarer
DatoTekst
07.12.18 06:24Meldt til Bergen Vann.
Kart