VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 109511
Status: Vårt ansvar - utbedret
Dato/tid: 06.12.18 21:36
Tema: Vinterdrift
Problem: Behov for brøyting / strøing
Observasjonssted
Adresse: Nordre Vallavegen   18  
Koordinater: 300074   6689551
Kommunens kommentarer
Kart