VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 109502
Status: Ukjent årsak - avsluttet
Dato/tid: 06.12.18 15:30
Tema: Drikkevann
Problem: Redusert vannkvalitet (farge)
Observasjonssted
Adresse: Knausen   4   A
Koordinater: 299426   6695705
Kommunens kommentarer
Kart