VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 109500
Status: Ukjent årsak - avsluttet
Dato/tid: 06.12.18 14:19
Tema: Drikkevann
Problem: Redusert vannkvalitet (farge)
Observasjonssted
Adresse: Storevarden   8  
Koordinater: 295320   6708415
Kommunens kommentarer
DatoTekst
06.12.18 14:24Vi har ingen kjente driftsforstyrrelser i området. La kaldtvannskranen renne frem til vannet ser rent ut (https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/meldinger-fra-vaktsentralen/9425/article-158341).
Kart