VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 109496
Status: Vårt ansvar - utbedret
Dato/tid: 06.12.18 13:22
Tema: Vei og parkering
Problem: Behov for feiing av vei/fortau
Observasjonssted
Adresse: Ole Vigs gate   1  
Koordinater: 297318,17   6700023,58
Kommunens kommentarer
Kart