VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 109491
Status: Vårt ansvar - utbedret
Dato/tid: 06.12.18 11:33
Tema: Vei og parkering
Problem: Fulle søppelkorger
Observasjonssted
Adresse: Landåslien   17  
Koordinater: 299875,42   6696892,24
Kommunens kommentarer
DatoTekst
06.12.18 11:40Meldt til soneleder i Veidriftseksjonen hos Bymiljøetaten
Kart